advies

Condiplan gaat primair uit van uw vastgoed doelen en belangen. Doelen realiseren kost geld en dat is vaak maar beperkt beschikbaar. Onze ervaringen wijzen uit dat een frisse en open oriëntatie op het gebouwenbeheer veel financiële en beleidsmatige winst kan opleveren. Dat zien we dan ook als stap één. Als tweede stap adviseren we u over het onderhoud van uw gebouwen.

Door uw gebouwenbeheer integraal en innovatief te benaderen, breder dan alleen op het onderhoud, kunnen toekomstgerichte oplossingen en aanzienlijke besparingen haalbaar worden. Condiplan kijkt samen met u naar uw functionele en financiële doelen. Deze leggen we op uw bestaande vastgoed- en beheerssituatie.

U kunt hierdoor bijvoorbeeld tot de conclusie komen om gebouwen (deels) samen te voegen, te slopen, te verhuren of een andere bestemming te geven. Mogelijk zet u op deze manier stappen die een substantiële lastenverlichting opleveren en die de gewenste optimalisatie van uw huisvesting en uw organisatie versnellen. Het budget dat door deze besparingen vrij komt kunt u gebruiken om gebouwen te verduurzamen, te verbouwen en nieuwe of andere functies te geven.

Diensten

Conditiemeting
NEN2667

Advies

Procesbegeleiding

Uitbesteden

Energiescan

Toekomstsimulatie
scholen

Werkomschrijvingen

MJOP