CONDITIEMETING
NEN2767

De conditiemeting volgens NEN2767 is een instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouwdelen en gebouwen. Met een conditiemeting wordt de technische staat van een gebouw of bouwdeel meetbaar gemaakt en uitgedrukt in numerieke waarden.

De basis van een conditiemeting is het kwalificeren en het kwantificeren van gebreken van bouw- en installatiedelen op uniforme wijze. De conditiescore wordt weergegeven op een zespuntschaal. Hierbij is Conditiescore 1 de nieuwbouwstaat en Conditiescore 6 een zeer slechte staat van onderhoud.

Met deze conditiemeting kunnen wij een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opstellen, dat u in staat stelt het levensloopproces van gebouwen naar kosten, tijd en kwaliteit te beheersen.

Diensten

Conditiemeting
NEN2667

Advies

Procesbegeleiding

Uitbesteden

Energiescan

Toekomstsimulatie
scholen

Werkomschrijvingen

MJOP