TOEKOMSTSIMULATIE SCHOLEN

Door de verschillende variabelen waar u mee te maken krijgt samen te voegen, kunnen we simuleren wat de effecten zijn in de toekomst van een keuze die u nu maakt. Uitgangspunten bij deze simulatie zijn

  • de uitgaven die u in de toekomst moet doen op basis van het MJOP die recent is gemaakt aan de hand van de NEN2767 inspecties
  • leerlingen aantal: – krimp- of groeiverwachting
  • leegstand of groeiverwachting van lokalen in BVO.

Met deze getallen kan doorgerekend worden hoe de resultaten inkomsten/uitgaven staan over 10 of 20 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met inkomsten per leerling en de uitgaven conform de richtlijnen vanuit het MJOP.

Diensten

Conditiemeting
NEN2667

Advies

Procesbegeleiding

Uitbesteden

Energiescan

Toekomstsimulatie
scholen

Werkomschrijvingen

MJOP