DIENSTEN

Diensten

Conditiemeting
NEN2667

Advies

Procesbegeleiding

Uitbesteden

Energiescan

Toekomstsimulatie
scholen

Werkomschrijvingen

MJOP

Diensten

Advies

Uitbesteden

Werkomschrijvingen

Toekomstsimulatie
scholen

Conditiemeting
NEN2667

Energiescan

Procesbegeleiding

MJOP

DIENSTEN

Condiplan gaat primair uit van uw vastgoed doelen en belangen. Doelen realiseren kost geld en dat is vaak maar beperkt beschikbaar. Onze ervaringen wijzen uit dat een frisse en open oriëntatie op het gebouwenbeheer veel financiële en beleidsmatige winst kan opleveren. Dat zien we dan ook als stap één. Als tweede stap adviseren we u over het onderhoud van uw gebouwen.

Door uw gebouwenbeheer integraal en innovatief te benaderen, breder dan alleen op het onderhoud, kunnen toekomstgerichte oplossingen en aanzienlijke besparingen haalbaar worden. Condiplan kijkt samen met u naar uw functionele en financiële doelen. Deze leggen we op uw bestaande vastgoed- en beheerssituatie.

 

U kunt hierdoor bijvoorbeeld tot de conclusie komen om gebouwen (deels) samen te voegen, te slopen, te verhuren of een andere bestemming te geven. Mogelijk zet u op deze manier stappen die een substantiële lastenverlichting opleveren en die de gewenste optimalisatie van uw huisvesting en uw organisatie versnellen. Het budget dat door deze besparingen vrij komt kunt u gebruiken om gebouwen te verduurzamen, te verbouwen en nieuwe of andere functies te geven.

CONDITIEMETING NEN2767

De conditiemeting volgens NEN2767 is een instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouwdelen en gebouwen. Met een conditiemeting wordt de technische staat van een gebouw of bouwdeel meetbaar gemaakt en uitgedrukt in numerieke waarden.

De basis van een conditiemeting is het kwalificeren en het kwantificeren van gebreken van bouw- en installatiedelen op uniforme wijze. De conditiescore wordt weergegeven op een zespuntschaal. Hierbij is Conditiescore 1 de nieuwbouwstaat en Conditiescore 6 een zeer slechte staat van onderhoud.

Met deze conditiemeting kunnen wij een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opstellen, dat u in staat stelt het levensloopproces van gebouwen naar kosten, tijd en kwaliteit te beheersen.

ADVIES

Condiplan gaat primair uit van uw vastgoed doelen en belangen. Doelen realiseren kost geld en dat is vaak maar beperkt beschikbaar. Onze ervaringen wijzen uit dat een frisse en open oriëntatie op het gebouwenbeheer veel financiële en beleidsmatige winst kan opleveren. Dat zien we dan ook als stap één. Als tweede stap adviseren we u over het onderhoud van uw gebouwen.

Door uw gebouwenbeheer integraal en innovatief te benaderen, breder dan alleen op het onderhoud, kunnen toekomstgerichte oplossingen en aanzienlijke besparingen haalbaar worden. Condiplan kijkt samen met u naar uw functionele en financiële doelen. Deze leggen we op uw bestaande vastgoed- en beheerssituatie.

U kunt hierdoor bijvoorbeeld tot de conclusie komen om gebouwen (deels) samen te voegen, te slopen, te verhuren of een andere bestemming te geven. Mogelijk zet u op deze manier stappen die een substantiële lastenverlichting opleveren en die de gewenste optimalisatie van uw huisvesting en uw organisatie versnellen. Het budget dat door deze besparingen vrij komt kunt u gebruiken om gebouwen te verduurzamen, te verbouwen en nieuwe of andere functies te geven.

PROCESBEGELEIDING

Condiplan heeft haar wortels liggen in het vastgoedonderhoud. We hebben alle expertise in huis en kunnen u dus tijdens het hele traject van meting, onderzoek, planning en uitvoering begeleiden. Startend vanaf de 0-meting via het strategisch advies en de keuzemogelijkheden kunnen wij u begeleiden bij het uitvoeringstraject. Wij kunnen een aanbesteding voor u verzorgen, werkomschrijvingen maken, offertes opvragen en samen met u kijken naar de partner die bij u past. In dit traject kunnen we ook uw vaste toeleveranciers meenemen. Wij bieden deskundigheid, u houdt de regie! 

UITBESTEDEN

Condiplan kan ook alle huisvestingsvraagstukken bij u wegnemen. Terwijl u zich concentreert op uw core business, bijvoorbeeld het verzorgen van goed onderwijs, zorgen wij voor betaalbare huisvesting met een gezond leerklimaat. Beiden dienen we hetzelfde doel “een prettige en leerzame omgeving voor onze kinderen”. Echter ieder vanuit zijn eigen expertise en deskundigheid.

Condiplan stelt samen met u de doelen vast voor de toekomst. Samen kijken we naar wat er financieel haalbaar is en zetten we de verschillende mogelijkheden duidelijk en transparant voor u op papier. We maken vraagstukken concreet en nemen uw wensen mee. U kiest vervolgens de gewenste route en wij gaan deze vertalen naar planmatig onderhoud, contractonderhoud en klachtenonderhoud. Hetzelfde traject geldt ook voor projectonderhoud. Het spreekt vanzelf dat wij ook delen hiervan voor u kunnen oppakken. 

MJOP

Meerjarenonderhoudsplan

Na het uitvoeren van een conditiemeting volgens NEN2767 kan Condiplan deze gegevens verder verwerken in een Meerjarenonderhoudsplan om de onderhoudskosten op de korte en langere termijn inzichtelijk te maken. Door te handelen vanuit een MJOP kunt u tijdig budget vrijmaken of reserveren voor grotere onderhoudsposten zoals het vervangen van de dakbedekking. Op deze manier voert u een beheersbaar onderhoudsbeleid waarbij u niet voor onverwachte uitgaven komt te staan.

WERKOMSCHRIJVINGEN

Condiplan kan voor u conform de NEN2767 methodiek en gebrekenlijsten de conditie van uw gebouwen in kaart brengen. Daarna kunnen onze medewerkers deze gegevens omzetten in een meerjarenonderhoudsplan. Deze wordt vertaald naar een jaarplan.

Maar Condiplan gaat verder. Zo kunnen wij ook voor u de benodigde werkomschrijvingen en/of bestekken maken die nodig zijn om het geplande onderhoud uit te voeren. Op basis van deze stukken kunt u offertes opvragen bij meerdere onderhoudsbedrijven. In het kader van outsourcing kunt u dit ook door ons laten verzorgen. Hierbij garanderen wij u volledige objectiviteit en onafhankelijkheid en zetten we ons in om de optimale prijs/kwaliteit prestatie voor u te waarborgen.

Op deze manier krijgt uw onderhoud de aandacht die het verdient. U houdt steeds de regie in handen waarbij de expertise van Condiplan wordt ingezet wanneer die nodig is.

ENERGIESCAN

Naast de conditiemeting NEN2767 kunnen de vastgoedadviseurs van Condiplan ook de energieprestatie van uw gebouw in kaart brengen. Vervolgens kunnen zij u adviseren welke maatregelen u kunt uitvoeren om de energieprestatie van uw gebouw te verhogen en tegen welke kosten. Op deze manier wordt ook de rendabiliteit van eventuele energetische ingrepen inzichtelijk gemaakt.

TOEKOMSTSIMULATIE SCHOLEN

Door de verschillende variabelen waar u mee te maken krijgt samen te voegen, kunnen we simuleren wat de effecten zijn in de toekomst van een keuze die u nu maakt. Uitgangspunten bij deze simulatie zijn

  • de uitgaven die u in de toekomst moet doen op basis van het MJOP die recent is gemaakt aan de hand van de NEN2767 inspecties
  • leerlingen aantal: – krimp- of groeiverwachting
  • leegstand of groeiverwachting van lokalen in BVO.

Met deze getallen kan doorgerekend worden hoe de resultaten inkomsten/uitgaven staan over 10 of 20 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met inkomsten per leerling en de uitgaven conform de richtlijnen vanuit het MJOP.