Op 1 maart 2021 is het project Flex-GO gestart. Tijdens het project ontwikkelen we een innovatief en toekomstbestendig energieconcept voor de bestaande bouw en demonstreren we dit in de praktijk. Het project draagt bij aan de transitie naar aardgasvrij wonen. De samenwerkende partijen kregen voor hun plan een subsidie van ongeveer € 1,3 miljoen toegekend uit het Europese Fonds voor Regionale ...