MEERJAREN
ONDERHOUDSPLAN
[MJOP]

Meerjarenonderhoudsplan

 

Na het uitvoeren van een conditiemeting volgens NEN2767 kan Condiplan deze gegevens verder verwerken in een Meerjarenonderhoudsplan om de onderhoudskosten op de korte en langere termijn inzichtelijk te maken. Door te handelen vanuit een MJOP kunt u tijdig budget vrijmaken of reserveren voor grotere onderhoudsposten zoals het vervangen van de dakbedekking. Op deze manier voert u een beheersbaar onderhoudsbeleid waarbij u niet voor onverwachte uitgaven komt te staan.

Diensten

Conditiemeting
NEN2667

Advies

Procesbegeleiding

Uitbesteden

Energiescan

Toekomstsimulatie
scholen

Werkomschrijvingen

MJOP